สมัครสอบออนไลน์
17 ก.ย. 57 เวลา 8.30น. ถึง
8 ต.ค. 57 เวลา 23.00น.
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 ก.ย. 57 เวลา 8.30น. ถึง
10 ต.ค. 57 เวลา 20.00น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผ่านทาง website ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ต.ค. 57เวลา 10.00น เป็นต้นไป
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น.
ที่ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
วันประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00น.
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00น.

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

เปิดระบบให้เช็คคะแนนสอบเวลา 10.00น ขอบคุณค่ะ

 • ผู้สมัครหมายเลข 00001-01312 ที่ได้ชำระเงินกับธนาคารแล้วก่อนที่ระบบจะปิด แต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน  กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สำหรับผู้ที่มีปัญหาเข้าแก้ไขข้อมูล" ด้านบนนี้เพื่อกรอกข้อมูลแล้วติดต่อ call center 099 419 9633-4 เพื่อแจ้งหมายเลขผู้สมัครใหม่และส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ LineID:kuldy2812 เพื่อความสะดวกของท่านในการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ทางทีมงานขอขอบพระคุณและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 • สำหรับผู้ที่สถานะการชำระเงินเรียบร้อย ให้เข้าระบบโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้สมัครเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ต ค 2557 เวลา 10.00น จนถึง.     วันที่ 2 พย 2557 
 • แผนที่และรายละเอียดการเดินทาง
 • ผนที่จุดรับส่ง
 •  
  วันทดสอบ Pre-test เด็กเล็ก วันอาทิตย์ที 2 พย 57 มีจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.