สมัครสอบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558 (8:30 น.) ถึง
วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2558 (20:00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558 (8:30 น.) ถึง
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2558 (20:00 น.)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2558 (8:30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
(9:00 - 12:00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2558

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 31 พฤษภาคม2554
  • แผนที่และรายละเอียดการเดินทาง
  • แผนที่จุดรับส่ง
  • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
  • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
    ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.