สมัครสอบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9:00 น.) ถึง
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 (20:00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9:00 น.) ถึง
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 (20:00 น.) หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 (8:30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559
(13:00 - 16:00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

ที่นั่งทดสอบเต็มแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ
 • กำหนดวันรับสมัครออนไลน์
  วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 9:00 น. ถึง วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 เวลา 20:00 น.

 • กำหนดการชำระเงิน
  วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 9:00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 20:00 น. หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน

 • สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ได้ตาม LINK ด้านล่างนี้
  http://pretest.satitprasarnmit.com/primary/content/Enrollment%2059.pdf

  กรุณาเตรียมเลขประจำตัวประชาชนของเด็กนักเรียนเพื่อใช้ในการสมัคร โดยสามารถดูได้จากสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน
 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.