สมัครสอบออนไลน์
17 ก.ย. 57 เวลา 8.30 น. ถึง
8 ต.ค. 57 เวลา 23.00 น.
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 ก.ย. 57 เวลา 8.30 น. ถึง
10 ต.ค. 57 เวลา 20.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผ่านทาง website ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ต.ค. 57 เวลา 10.00น เป็นต้นไป
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น.
ที่ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
วันประกาศผลสอบ
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00น.

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ไม่มีผลต่อการรับสมัครจริง
  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ: เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2553
  • วันทดสอบ Pre-test เด็กเล็ก วันอาทิตย์ที 2 พย 57 มีจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
  • แผนที่และรายละเอียดการเดินทาง
  • แผนที่จุดรับส่ง
  • เนื่องจากที่จอดรถโดยรอบบริเวณโรงเรียนและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี จำนวนจำกัด จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านให้ใช้บริการขนส่งมวลชนในวันสอบ โดยหากเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีอโศก หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ให้ออกที่สถานีสุขุมวิท หรือ สถานีเพชรบุรี หากเดินทางโดยเรือ คลองแสนแสบ ขึ้นที่ท่า มศวประสานมิตร
  • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
  • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
    ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Web site engine's code is Copyright © Yipintsoi Consulting Co., Ltd. All rights are reserved.