สมัครสอบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 1 ก.ย. 2559 (8:30 น.) ถึง
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 (20:00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันจันทร์ที่ 1 ก.ย. 2559 (8:30 น.) ถึง
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 (20:00 น.) หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 (8:30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559
(13:00 - 16:00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบค่ะ
 • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2555

  ระเบียบการสมัครสอบ

  1.1ผู้สมัคร  1 คน สามารถเข้าทดสอบได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรอบการทดสอบได้  ในกรณีที่ท่านสมัครหลายรอบท่านมีสิทธิ์สอบได้เพียงครั้งเดียว เมื่อชำระเงินแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนทุกกรณี

  1.2เนื่องจากการรับสมัครทดสอบมีจำนวนจำกัด   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจะพิจารณาตามลำดับของการชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารทั้งนี้เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน

 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.