สมัครสอบออนไลน์
17 ก.ย. 57 เวลา 8.30น. ถึง
8 ต.ค. 57 เวลา 23.00น.
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 ก.ย. 57 เวลา 8.30น. ถึง
10 ต.ค. 57 เวลา 20.00น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผ่านทาง website ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ต.ค. 57เวลา 10.00น เป็นต้นไป
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น.
ที่ห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
วันประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30น.

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

1 ธันวาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2553
พิมพ์ใบนำส่งค่าสมัครสอบ
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 •   สำหรับผู้สมัครที่สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้ว ท่านมีสิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบอย่างแน่นอน
  ขอบคุณค่ะ
 • เนื่องจากระบบรับสมัครเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิค ทางทีมงานต้องขอรบกวนท่านผู้สมัครหมายเลขตั้งแต่ 00001 - 01312 ขอให้สมัครเข้ามาใหม่ และแฟกซ์สูติบัตรของผู้สมัคร เลขที่ใบสมัครเก่า และใหม่พร้อมชื่อและหมายเลขติดต่อกลับ มาที่ 02-258-8447 , 02-653-0548 สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้วขอให้แนบหลักฐานการชำระเงินมาด้วย หรือ ติดต่อกลับ call center หมายเลข 099-419-9633-4 หรือ
  ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาที่ email address: pretestdeklek@yahoo.com
  ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ
 • แผนที่และรายละเอียดการเดินทาง
 • แผนที่จุดรับส่ง
 •  
  วันทดสอบ Pre-test เด็กเล็ก วันอาทิตย์ที 2 พย 57 มีจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yipintsoi Consulting Co., Ltd. All rights are reserved.