สมัครสอบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9:00 น.) ถึง
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 (20:00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9:00 น.) ถึง
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 (20:00 น.) หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 (8:30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559
(13:00 - 16:00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559
วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2560

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสอบ
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • รางวัล : 
  ผู้ทดสอบที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
  และเกียรติบัตร ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
  โดยจะตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
  และขอสงวนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลซึ่งเป็นนักเรียนของ
  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ไม่ให้รับรางวัล
  และเกียรติบัตรทุกประเภท
 • ผู้ปกครองโปรดศึกษารายละเอียดเรื่องผลคะแนนสอบ ได้จากคำถามที่พบบ่อยข้อ 27 -30 ตาม Link ด้านล่าง
  http://pretest.satitprasarnmit.com/primary/content/FAQ%20Pretest%20Deklek%2059.pdf

 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.